Zawory mieszające

Zawór mieszający to urządzenie służący do regulacji temperatury czynnika grzewczego w układzie centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej (w zależności od potrzeb układu). Prawidłowe działanie takich zaworów gwarantuje dłuższą żywotność kotła.
Zawory mieszające poleca się montować w układach z pompami cyrkulacyjnymi. Stosuje się je głównie w układach z kotłami na paliwo stałe z zasypem ręcznym oraz automatycznym.
Do zaworu podłączone są przewody zasilające układ grzewczy (gorąca woda) oraz przewody powrotne (woda schłodzona). Zawór mieszający pozwala regulować stosunek (ilość) wody gorącej, wypływającej z kotła centralnego ogrzewania, zasilającej układ CO i ostudzonej wody powrotnej wpływającej do kotła. We wnętrzu zaworu następuje wymieszanie wody gorącej oraz schłodzonej wody powrotnej, co powoduje podwyższenie temperatury wody powracającej do kotła.
Regulowanie stopnia otwarcia zaworu możliwe jest ręcznie oraz automatycznie, za pomocą sterownika zaworu mieszającego (np. DEFRO MZ).
Zastosowanie zaworu mieszającego w instalacji to jeden ze sposobów przeciwdziała niskotemperaturowej korozji kotła. Ponadto podwyższenie temperatury powrotu pozwala efektywniej pozyskaæ ciepłą wodę użytkową w podgrzewaczu włączonym w obieg co.
Dodatkowymi zaletami stosowania zaworów czterodrożnych jest płynna regulacja temperatury czynnika grzewczego w układzie oraz równomierny rozkład temperatur grzejników w tym układzie. z zasypem ręcznym oraz automatycznym.

Powrót na górę
Wczytywanie