Ograniczenie Niskiej Emisji

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Cel Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Podstawowym celem Programu ograniczenia niskiej emisji jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez kompleksową likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzenie systemu dotacji dla odbiorców, którzy zamieniają stare nieefektywne źródła ciepła na ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii - układy solarne.
Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:
- ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych,
- odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne), 
- możliwość realizacji kompleksowych.

 

Urządzenia produkowane przez DEFRO biorące udział w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji

Kotły nie posiadają żeliwnego rusztu zastępczego umożliwiającego spalanie odpadów stałych, ponadto kocioł nie ma możliwości współpracy z miarkownikiem ciągu, jak też ręcznej regulacji dopływu powietrza:


__bio slim.jpgBio Slim

__DKE.jpg

Defro kompakt EkoPell

__Sigma.jpg

Sigma

__Sigma Uni.jpg

Sigma Uni

__Sigma EkoPell.jpg

Sigma EkoPell

 

 

Ekologiczne źródła energii
Za niską emisję uznaje się tzw. emisję komunikacyjną i emisję pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych węglem. Umownie przyjmuje się wszystkie kominy o wysokości do 40 metrów, czyli wszystkie kotłownie domowe oraz większość obiektów komunalnych i użyteczności publicznej. Wyniki badań jednoznacznie stwierdzają znaczne przekroczenie norm europejskich dotyczących stężenia pyłów i substancji toksycznych w powietrzu.

Cel Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Podstawy prawne
Podstawą Programów Ograniczenia Niskiej Emisji na terenach poszczególnych gmin województwa śląskiego jest "Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach" Priorytet 3: Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem, 3.1: Polepszenie jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi (OA), OA 1: Zmniejszenie emisji z procesów spalania paliw, OA 1.3: Wdrażanie obszarowych programów likwidacji niskiej emisji, wynikających z gminnych/powiatowych operacyjnych planów polepszenia jakości powietrza. Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów. Programy ONE przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia. Programy Ochrony Środowiska w Gminach opracowywane są na podstawie:
- Prawo Ochrony Środowiska,
- Prawo Energetyczne,
- Unia Europejska.
Przepisy Unii Europejskiej dotyczące energii odnawialnej nakładają na Polskę obowiązek zwiększenia udziału procentowego energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i ciepła z poziomu 4% do poziomu 7,5% najpóźniej do 2010 r.

Aspekty techniczne
W ramach Programu ONE montowane są kotły retortowe na paliwo stałe. Jednym z celów Programu jest wyeliminowanie możliwości spalania odpadów stałych, dlatego lista oferowanych urządzeń jest ograniczona do kotłów z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym nie posiadających jednocześnie drugiego (awaryjnego) paleniska. Porównanie nowego i starego źródła ciepła przedstawia poniższa tabelka:

STARE ŹRÓDŁO CIEPŁA - KOTŁY NA PALIWO STAŁE:NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA - KOTŁY NA PALIWO STAŁE Z PODAJNIKIEM ŚLIMAKOWYM LUB TŁOKOWYM:
- mała sprawność Ciepła - max 65% - sprawność Ciepła na poziomie 85-90%
- większa ilość popiołu - mniejsze zużycie paliwa (węgiel typu groszek, miał oraz biomasa)
- większe zużycie paliwa - mniejsza ilość popiołu
- większa ilość zanieczyszczeń - mniejsza emisja zanieczyszczeń
- większe straty ciepła - elektroniczne sterowanie (efektywniejsze działanie, prostota obsługi)
- mniejsza wygoda i estetyka obsługi  
Facebook Twitter YouTube
Licznik odwiedzin: 8131340, dzisiaj: 4752, wczoraj: 5116, online: 8