Serwis - najczęściej zadawane pytania

Adaptive Control

dodano:

Adaptive Control

Sterownik Adaptive Control pozwala na dokładne dozowanie powietrza do spalania w stosunku do dawki paliwa.

Sterowanie pracą kotłów podajnikowych polega na wyznaczaniu odpowiedniej ilości paliwa i powietrza do spalania niezbędnej do osiągnięcia temperatury zadanej. Ilość powietrza musi być w ściśle określonej proporcji w stosunku do ilości dozowanego paliwa. W przypadku nie zapewnienia właściwych proporcji proces spalania staje się nieefektywny: za duża ilość powietrza powoduje zwiększenie strat kominowych, nadmierne rozgrzewanie palnika, natomiast za mała ilość powietrza powoduje spalanie niecałkowite, powstawanie części niedopalonych  w popiele, wytwarzanie nadmiernych ilości sadzy, smołowanie.

 

wentylatory

 

W rzeczywistych warunkach eksploatacji kotłów występuje wiele czynników wpływających na zachwianie proporcji paliwo – powietrze, pomimo prawidłowo dobieranych przez sterownik kotła obrotów wentylatora w stosunku do ilości podawanego paliwa. Decydujący wpływ na zmianę ilości dostarczanego powietrza mają następujące czynniki: zmienny ciąg kominowy uzależniony od budowy komina, temperatura zewnętrzna, usytuowanie budynku, wiatr itp., stopień zanieczyszczenia rusztu i kanałów konwekcyjnych kotła (opory zwiększające się pomiędzy okresami czyszczenia), granulacja paliwa. Innowacyjne sterowanie z algorytmem Adaptive Control pozwala na uniezależnienie się od zmiennych warunków występujących podczas eksploatacji kotła podajnikowego.  W nowym sterowaniu zastosowano sprzężenie zwrotne, gdzie moc wentylatora dobierana jest w oparciu o sygnał z czujnika Halla zamontowanego w przepływomierzu turbinowym. System Adaptive Control znacznie poprawia efektywność spalania, dzięki czemu mniej zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery i zmniejsza się potrzeba częstej ingerencji w pracę kotła przez obsługę. Wiele problemów związanych z pracą kotła związane jest z potrzebą wytwarzania przez kanał spalinowy (komin) właściwego ciągu kominowego. Coraz większe sprawności produkowanych kotłów wymuszają znaczne obniżenie temperatury spalin. Z uwagi na to, że ciąg kominowy jest ściśle uzależniony od temperatury spalin, często nie są spełnione wymagania producenta dotyczące ciągu kominowego. W takich przypadkach zapewnienie właściwych warunków pracy kotła jest możliwe przez zastosowanie wentylatora wyciągowego montowanego na wylocie spalin z kotła.

 

*wentylator wyciągowy jest dostępny jako opcja, płatna dodatkowo zgodnie z cennikiem wyposażenia kotłów

Licznik odwiedzin: 8607461 , dzisiaj: 1406 , wczoraj: 3957 , online: 20