Serwis - najczęściej zadawane pytania

Sterowanie Adaptive Control

dodano:

Sterowanie Adaptive Control

Sterowanie pracą kotłów podajnikowych polega na dostarczaniu odpowiedniej ilości paliwa i powietrza do spalania potrzebnej do osiągnięcia temperatury zadanej na kotle.

Sterowanie pracą kotłów podajnikowych polega na dostarczaniu odpowiedniej ilości paliwa i powietrza do spalania potrzebnej do osiągnięcia temperatury zadanej na kotle. Ilość powietrza musi być w ściśle określonej proporcji w stosunku do ilości dozowanego paliwa. W przypadku niezapewnienia właściwych proporcji proces spalania staje się nieefektywny. Za duża ilość powietrza powoduje zwiększenie strat kominowych, nadmierne rozgrzewanie palnika, natomiast za mała ilość powietrza powoduje spalanie niecałkowite, powstawanie części niedopalonych w popiele, wytwarzanie nadmiernych ilości sadzy, smołowanie. W rzeczywistych warunkach eksploatacji kotłów występuje wiele czynników, które mogą zaburzyć proporcje między powietrzem a paliwem, mimo prawidłowo dobieranych przez sterownik kotła obrotów wentylatora w stosunku do ilości podawanego paliwa. Decydujący wpływ na zmianę ilości dostarczanego powietrza mają następujące czynniki: zmienny ciąg kominowy, uzależniony od budowy komina, temperatura zewnętrzna, usytuowanie budynku, wiatr, stopień zanieczyszczenia rusztu i kanałów konwekcyjnych kotła( opory zwiększające się pomiędzy okresami czyszczenia), granulacja paliwa. Innowacyjne sterowanie z algorytmem Adaptive Control pozwala na uniezależnienie się od zmiennych warunków występujących podczas eksploatacji kotła podajnikowego. W nowym sterowaniu zastosowano sprzężenie zwrotne, gdzie moc wentylatora dobierana jest w oparciu o sygnał z czujnika Halla’a zamontowanego w przepływomierzu turbinowym. System Adaptive Control znacznie poprawia efektywność spalania, dzięki czemu mniej zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery i zmniejsza się potrzeba częstej ingerencji w pracę kotła przez obsługę. Wiele problemów związanych z pracą kotła związane jest z potrzebą wytwarzania przez kanał spalinowy właściwego ciągu kominowego. Coraz wyższe sprawności produkowanych kotłów wymuszają znaczne obniżenie temperatury spalin, często nie są spełnione wymagania DEFRO dotyczące ciągu kominowego. W takich przypadkach zapewnienie właściwych warunków pracy kotła możliwe jest poprzez zastosowanie wentylatora wyciągowego montowanego na wylocie spalin z kotła.

Licznik odwiedzin: 10741240 , dzisiaj: 1653 , wczoraj: 2272 , online: 3