Blog

Kotły centralnego ogrzewania - poznaj nowe przepisy!

dodano:

Kotły centralnego ogrzewania - poznaj nowe przepisy!

 

 

 

 

 

 

 

Kotły centralnego ogrzewania - nowe przepisy.

Które kotły centralnego ogrzewania można instalować?

Czy wszystkie kotły centralnego ogrzewania spełniają nowe normy?

 

Od października 2017r. obowiązuje rozporządzenie określające wymagania jakościowe dla kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe. Zgodnie z tymi zapisami można sprzedawać i montować jedynie kotły c.o. spełniające wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. Wprowadzenie krajowych uregulowań dla kotłów centralnego ogrzewania jest jednym z elementów walki ze smogiem, obok m.in. przyjęcia norm na paliwa do kotłów c.o.

 

5 klasa

Kotły spełniające 5 klasę Emisji

 

To jednak nie koniec rewolucji w przepisach dotyczących kotłów centralnego ogrzewania. Już za nieco ponad rok , bo od stycznia 2020 roku w krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Dyrektywa Ekoprojektu dla kotłów centralnego ogrzewania. Jej celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko produktów związanych z energią. Obecnie takie wytyczne  obowiązują np. dla sprzętu AGD, telewizorów czy sławnych żarówek J.

Wymagania ekoprojektu / ecodesign/ w odniesieniu dla kotłów centralnego ogrzewania są jeszcze bardziej restrykcyjne niż obowiązujące od roku rozporządzenie. W przepisach tych uwzględniono, że kocioł c.o. w ciągu roku pracuje  ze zmiennym obciążeniem cieplnym i właśnie dla tej uśrednionej wartości wyliczono tzw. emisje i sprawności sezonowe kotła c.o., które kocioł centralnego ogrzewania musi spełnić, aby mógł być dostępny na rynku. Upraszczając - można to porównać z wyliczeniem zużycia paliwa w cyklu mieszanym, gdzie mamy użytkowanie samochodu zarówno w warunkach typowej jazdy w mieście, jak i na dłuższych trasach.

I choć do wprowadzenia wymagań ecodesign dla kotłów c.o. został rok, to… obowiązuje ono już dzisiaj. Jest to możliwe dzięki przyjęciu tzw. uchwał antysmogowych, w których zapisano m.in. wymagania jakie muszą spełniać kotły centralnego ogrzewania. Najczęściej podstawowym kryterium jaki musi spełniać kocioł c.o. jest właśnie ekoprojekt lub 5 klasa. Obecnie uchwały obowiązują w ośmiu województwach i regulują nie tylko wymagania dla kotłów c.o., ale też jakie paliwa stałe mogą być stosowane w kotłach centralnego ogrzewania. Ponadto uchwały określają kalendarium wymiany przestarzałych kotłów c.o. Ponieważ nie ma jednolitej, ogólnokrajowej uchwały antysmogowej wskazującej wymagania dla kotłów centralnego ogrzewania, zdarza się że w sąsiednich gminach /województwach/ obowiązują różne wymagania dla kotłów c.o.

ecodesign

Zobacz kotły spełniające wymagania Ekoprojektu / Ecodesign

 

Biorąc pod uwagę różnorodność przepisów, pod które podlegają kotły centralnego ogrzewania, a zwłaszcza lokalne uregulowania w zakresie kotłów c.o., zasadnym jest aby montować wyłącznie kotły centralnego ogrzewania spełniające najostrzejsze normy ekologiczne.

Wiele osób wybierając kocioł c.o. kieruje się przede wszystkim niskim kosztem zakupu kotła c.o. Jest to oczywiste, ale warto przy tym jednocześnie postępować rozsądnie, a zarazem ostrożnie. Niestety w każdej branży znaleźć można osoby żerujące na naiwności i łatwowierności innych, tak i tu  zdarzyć się może, że przestarzały i szkodliwy dla środowiska kocioł centralnego ogrzewania będzie sprytnie reklamowany jako najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny kocioł c.o.

Dlatego kupując kocioł centralnego ogrzewania zawsze należy sprawdzić u producenta czy kocioł c.o. posiada aktualne świadectwa badań. Ważne jest także, jaka instytucja wystawiła taki dokument dla kotła c.o., ponieważ nie wszystkie mają uprawnienia na badania kotłów centralnego ogrzewania. Świadectwo dla kotła centralnego ogrzewania wystawione przez taką jednostkę jest nieważne i nie  uprawnia do przyznania dofinansowania na zakup kotła c.o.

Rzetelni i sprawdzeni producenci kotłów centralnego ogrzewania dysponują wymaganymi dokumentami i udostępniają je na prośbę klienta lub umieszczają na stronach internetowych.

Firma DEFRO spełnia najwyższe wymagania i oczekiwania swoich klientów, a produkty firmy DEFRO są gwarancją  najwyższej jakości kotłów centralnego ogrzewania. Zastanów się, zanim podejmiesz decyzję o wyborze kotła, czy stać Cię na zakup kotła centralnego ogrzewania, który nie spełnia nowych norm?

DEFRO z myślą o Tobie!

Najnowsze artykuły

Licznik odwiedzin: 10591676 , dzisiaj: 143 , wczoraj: 3672 , online: 5