Blog

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

dodano:

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

Czy mogę obecnie kupić kocioł zasypowy z rusztem do spalania drewna i węgla ?. Czy taki kocioł posiada „5 Klasę” zgodną z wymaganiami Polskiej Normy i certyfikatem „Ecodesign” wymagany przez Dyrektywy Ekoprojektu Parlamentu Europejskiego ?

W ostatnim czasie jest wiele pytań i zarazem wątpliwości czy można nabyć jeszcze kocioł z rusztem do spalania drewna czy węgla. W dniu 11 marca 2019 r. weszło w życie rozrządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2019, poz. 363).  

Wprowadzona regulacja zaostrza wymagania dla kotłów używanych w sektorze komunalno-bytowym oraz prowadzi do uszczelnienia wymagań poprzez objęcie nadzorem także kotłów na biomasę niedrzewną oraz kotłów do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

W znowelizowanym rozporządzeniu do dotychczasowych wymagań emisyjnych wprowadzono także wymagany próg sprawności kotła. Ponadto w przypadku kotłów z automatycznym sposobem zasilania paliwem stałym zakazano stosowania elementu konstrukcyjnego pozwalającego na ręczne zasilanie paliwem, natomiast kotły z ręcznym sposobem zasilania paliwem stałym powinny być eksploatowane ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Reasumując, od 11 marca 2019 roku, na terenie Polski można wprowadzać do obrotu wyłącznie kotły na paliwa stałe, w tym kotły na biomasę niedrzewną oraz kotły do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie efektywności energetyczno-emisyjnej podanej zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW.

Należy zwrócić również uwagę na bardzo szerokie pojęcie definicji „wprowadzenia do obrotu”, rozumianą nie tylko jako pierwsze udostępnienie wyrobu na rynku, ale także jako każdą czynność dotyczącą:

  • sprzedaży na rynku wtórnym,
  • sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet),
  • najmu,
  • instalacji i podłączenia do systemu grzewczego.

Kolejne zaostrzenie przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, kiedy to kotły na paliwa stałe dostępne na rynku UE będą musiały spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji UE 1189/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, czyli tzw. Ecodesign / Ekoprojekt.

 

Firma  Defro jest przygotowana na wprowadzane zmiany przepisów prawnych. W ofercie dostępne są kotły z załadunkiem ręcznym, spełniające wymagania dla klasy 5 oraz „Ecodesign”:

  • OPTIMA DS – kotły dolnego spalania, dostępne  moce: 10, 14, 19, 24, 30 kW

Optima DS ECODESIGNDowiedz się więcej o produkcie

 

  • HG – kocioł zgazowujący drewno, dostępna moc:  23kW

HG 5 KLASADowiedz się więcej o produkcie

 

Pozostałe urządzenia grzewcze również spełniają wyśrubowane normy energetyczno-emisyjne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą DEFRO.

 

Pobierz rozporządzenie w PDF

Najnowsze artykuły

Licznik odwiedzin: 10667523 , dzisiaj: 200 , wczoraj: 3144 , online: 0