Blog

Podkarpacka uchwała antysmogowa

dodano:

Podkarpacka uchwała antysmogowa

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadzono w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy uchwałą antysmogową opublikowaną w dniu 23 kwietnia 2018 roku.

 

 

 

Podobnie jak inne sejmiki wojewódzkie, również na Podkarpaciu określono w uchwale  zakaz stosowania takiego paliwa opałowego, które w znacznym stopniu wpływa na proces nieprawidłowego spalania i przyczynia się do powstawania smogu. Mowa w niej jest o odpowiednim uziarnieniu węgla, jego wilgotności oraz zakazu używania m.in. węgla brunatnego, czy niepożądanych mułów i flotokoncentratów węglowych.  

Przepisy zawarte w treści uchwały jednoznacznie stanowią, że:

  • od 1 stycznia 2022 r. kotły nie spełniające standardów minimum 5 Klasy zgodnej z normą PN-EN 303-5: 2012, eksploatowane ponad 10 lat lub te, które nie posiadają tabliczki znamionowej i nie można potwierdzić ich rzeczywistej daty produkcji, będą musiały być wymienione.
  • Kolejną datą jest 1 stycznia 2024 roku. Od tego momentu do wymiany będą przewidziane urządzenia pracujące w kotłowniach w okresie od 5 do 10 lat od daty produkcji.
  • Trzecim terminem jest 1 stycznia 2026 roku. Ustanowiono, że od tej daty do wymiany kwalifikować się będą kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty produkcji.
  • Jako ostateczną datę wymiany pozostałych kotłów w woj. podkarpackim nie mających potwierdzenia 5 Klasy jest 1 stycznia 2028. Do tego czasu muszą zniknąć z pomieszczeń kotłowni kotły z grupy Klasy 3 i 4 wg PN-EN 303-5:2012 r.

Spełnienie norm emisji zanieczyszczeń musi zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie będące sygnatariuszem porozumienia European Co-operation for Accreditation.

Zachęcamy do skorzystania z programu “Czyste Powietrze”, który dofinansowuje środki do wymiany źle działających źródeł ciepła starej generacji. Warto skorzystać z bogatej oferty urządzeń Defro, polskiego lidera w segmencie kotłów ekologicznych i systemów rekuperacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła: 

ZOBACZ  

 

Najnowsze artykuły

Licznik odwiedzin: 12933265 , dzisiaj: 1712 , wczoraj: 2961 , online: 29