Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Często zadawane pytania

Odpowiedzi znajdą Państwo poniżej

Jak zadbać o kocioł?

Bez względu na to w jaki sposób ogrzewamy dom, każdy zbliżający się sezon grzewczy wymaga pewnych przygotowań. Kilka prostych zabiegów pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, których skutki mogą być opłakane – od niegroźnych , jak spędzenie kilku dni w chłodzie, poprzez kosztowne naprawy, aż po zagrożenie zdrowia lub życia.

Najmniej przygotowań czeka osoby korzystające z ogrzewania z sieci miejskiej, którez sprowadzą się do sprawdzenia szczelności domowej instalacji c.o. i odpowietrzenia grzejników. Obowiązek konserwacji instalacji grzewczej w budynkach wielorodzinnych spoczywa na zarządcy nieruchomości. Pozostaje im tylko czekać, aż kaloryfery zrobią się ciepłe.
Znacznie więcej zadań stoi przed właścicielami domów jednorodzinnych. W ich gestii pozostaje sprawdzenie instalacji c.o., wentylacji, przewodu kominowego oraz wykonanie przeglądu technicznego kotła, a także zadbanie o odpowiednią ilość opału na zimę. Ale zacznijmy od początku.

 

Zrób przegląd kotła

Sercem instalacji grzewczej jest kocioł i to od jego stanu technicznego zależeć będzie czy zimą w budynku zapanuje komfort cieplny. Dlatego przynajmniej raz w roku powinno się wykonać przegląd techniczny kotła grzewczego, nawet wówczas gdy nie zaobserwujemy żadnych nieprawidłowości w jego pracy. Początek sezonu grzewczego do doskonały moment, aby to zrobić. Przed ponownym rozruchem kotła należy sprawdzić działanie wszystkich elementów ruchomych i mechanicznych. Konieczna jest także kontrola armatury w instalacji kotłowni ( zawory, filtry, pompy itp.).

Do podstawowych należą:

  • sprawdzenie działania wyposażenia kotła zasilanego elektrycznie tj: wentylatora , sterownika , podajnika paliwa, zapalarki itp.
  • sprawdzenie przewodów elektrycznych , czujników, termometru, zaworu termostatycznego w kotle do układu zamkniętego
  • Sprawdzenie szczelności drzwi kotła
  • Kontrola działania miarkownika ciągu
  • Sprawdzenie drożności kanałów nadmuchowych
  • Sprawdzenie pracy rusztu ruchomego
  • Gruntowne czyszczenie wymiennika kotła

Czynności te można również zlecić autoryzowanemu serwisowi, który dysponuje niezbędnymi narzędziami oraz posiada odpowiednia wiedzę techniczną dotycząca kotłów c.o.

Skontroluj instalację grzewczą

Należy sprawdzić, czy wytworzone ciepło bez przeszkód dotrze do pomieszczeń i odbiorników ciepła. Niezbędna jest kontrola działania pomp w instalacji, filtrów wody oraz wszelkich zaworów. Koniecznie należy sprawdzić poziom wody w instalacji i w razie ubytków uzupełnić. Zbyt duży ubytek wody może świadczyć o nieszczelności instalacji, a wtedy niezbędna jest interwencja instalatora.

Sprawdź komin

Nie ma mowy o poprawnym działaniu kotła bez sprawnego działania komina. Jego drożność
i szczelność gwarantuje właściwy odbiór spalin. Przed sezonem grzewczym należy wezwać kominiarza i zadbać o oczyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Po kontroli komina kominiarz wystawia opinię pokontrolną, którą należy zachować. Dobrą inwestycją są także czujniki wykrywające obecność czadu w kotłowni oraz pomieszczeniach mieszkalnych.

Zadbaj o grzejniki

Przygotowanie kaloryferów powinno ograniczyć się natomiast do oczyszczenia ich z kurzu, umycia oraz ich odpowietrzenia. Pamiętajmy, by grzejniki czyścić tylko za pomocą łagodnych detergentów, tych samych, których używamy do codziennego sprzątania. Zbyt mocne środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię grzejnika – farba zacznie odpryskiwać, a w to miejsce pojawi się rdza. Należy też odsunąć wszystkie przedmioty, które latem i wiosną ustawiliśmy obok grzejnika, aby nie zaburzać oddawania ciepła do pomieszczenia.

Posprzątaj kotłownię

 Warto poświęcić kilka chwil na uporządkowanie kotłowni, szczególnie, że często to jest miejsce nieodwiedzane przez okres letnich miesięcy. Koniecznie sprawdźmy, czy mamy swobodny dostęp do kotła i czy znajdują się przy nim wszystkie potrzebne nam narzędzia do jego obsługi. Ważne jest także zapewnienie sobie wygodnego dojścia od miejsca składowania opału do kotła. Pamiętajmy o skontrolowaniu sprawności wentylacji czy oświetlenia kotłowni. Skład opału powinien być zabezpieczony aby przypadkowo nie doszło do pożaru w kotłowni.

Wentylacja

Jej rola jest nieoceniona, gdyż dobrze zaprojektowana zapewnia częstą wymianę powietrza wewnątrz domu. Przy słabej wymianie powietrza i niedostatecznie ogrzanych pomieszczeniach występuje ryzyko zawilgocenia ścian, rozwoju grzybów i złego samopoczucia mieszkańców.

Zrób zapas paliwa

To ostatni moment aby zakupić zapas paliwa na całą zimę. Jeżeli pozwalają nam na to fundusze, które przeznaczymy na zakup opału oraz warunki jego składowania, to należy zamówić odpowiednią jego ilość. Warto porównać zużycie paliwa z poprzednich okresów grzewczych.

Nie tylko instalacja

Zimą przez nieszczelne okna i drzwi występuja ubytki ciepła, co powoduje znaczne straty energii i zwiększenie kosztów za ogrzewanie. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem sezonu powinniśmy sprawdzić stan stolarki okiennej i drzwiowej, i w razie konieczności uzupełnić wszelkie ubytki w uszczelnieniu okien. W przypadku gdy na elewacji powstają zacieki, należy sprawdzić te miejsca pod kątem zawilgocenia materiałów izolacyjnych, które znacznie pogarszają warunki termoizolacyjne.

Co oznaczają poszczególne klasy w klasyfikacji kotłów na paliwa stałe?

Klasa 3. według poprzedniej normy ustanowionej w 2002r. była klasą najwyższą, obecnie zaś jest to klasa najniższa. W tej kategorii znajduje się większość obecnie produkowanych kotłów z podajnikiem automatycznym oraz nieliczne kotły zasypowe, wśród których zdecydowanie większą część stanowią kotły z dolnym spalaniem. Ze względów technicznych kotły zasypowe górnego spalania nie są w stanie sprostać wymogom emisyjnym.

Co oznacza klasa 5 w klasyfikacji kotłów na paliwa stałe? Na co zwrócić uwagę kupując kocioł na paliwo stałe?

W jaki sposób nadaje się konkretną klasę kotłów na paliwo stałe?
Klasa kotła nadawana jest na podstawie badań urządzenia pod kątem spełnienia wymagań normy PN EN 303-5:2012. Takie badanie może wykonać jedynie jednostka posiadająca aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Potwierdzeniem przeprowadzenia badań na zgodność z normą jest certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA.

Na co zwrócić uwagę kupując kocioł na paliwo stałe?
Przy wyborze kotła należy zwrócić uwagę na informacje towarzyszące urządzeniu. Jeżeli podano klasę, to należy sprawdzić wg. której normy – aktualnie obowiązującej, czy poprzedniej. Warto zwrócić uwagę, czy informacja jest kompletna tzn. dotyczy zarówno sprawności i emisji oraz co najważniejsze, czy certyfikat został wystawiony przez jednostkę posiadającą akredytację PCA. Zdarza się bowiem, że niektórzy producenci zlecają przeprowadzenie badań laboratoriom, które takiej akredytacji nie posiadają, a wówczas certyfikat jest nieważny.

Co to jest Ecodesign ?

Pod tym pojęciem należy rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektowania produktów związanych z energią.

Po żarówkach, sprzęcie AGD, itp. Przyszedł czas na urządzenia grzewcze. Niektóre z nich, tak jak pompy ciepła czy kotły gazowe, są objęte tym wymogiem już od 2015r. Natomiast kotły grzewcze na paliwa stałe ujęto w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Oferowane urządzenia, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami EKODESIGN, dzięki poszanowaniu energii i paliwa w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Niestety, oznacza to również, że część urządzeń obecnie produkowanych będzie musiała zostać wyeliminowana ze sprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza nieefektywnych, niskosprawnych kotłów o ponadnormatywnej emisji związków szkodliwych.

Urządzenia wprowadzane na rynek od 2020r będą musiały spełniać poniższe wymagania:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej ≤ 20 kW min. 75%
>20 kW min. 77%
Kotły z zasypem ręcznym Kotły z zasypem automatycznym
Sezonowa emisja pyłu < 60 mg/m3 < 40 mg/m3
Sezonowa emisja organicznych związków gazowych < 30 mg/m3 < 20 mg/m3
Sezonowa emisja tlenku węgla < 700 mg/m3 < 500 mg/m3
Sezonowa emisja tlenków azotu < 200 mg/m3 – dla kotłów na biomasę
< 350 mg/m3 – dla kotłów na paliwa kopalne

Co oznacza sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń / sezonowa emisja ??

W trakcie sezonu grzewczego kocioł tylko przez krótki czas pracuje z mocą nominalną, natomiast przez pozostałą część sezonu pracuje z mocą obniżoną. Uwzględniono to wprowadzając pojęcie emisji sezonowej jako średniej ważonej z emisji odpowiadającej mocy nominalnej i mocy obniżonej. Podobnie rozwiązano kwestię sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń jako sprawności pomniejszonej o zużycie energii elektrycznej.

Kocioł z etykietą

Powiązane z ekoprojektowaniem jest ekoetykietowanie. Ten obowiązek zostanie nałożony na producentów urządzeń na paliwa znacznie wcześniej, bo już od 01.04.2017r każdy kocioł powinien zostać oznaczony, znaną z innych produktów, etykietą informującą o klasie energetycznej urządzenia.

DEFRO jest gotowe na nadchodzące zmiany – w naszej ofercie posiadamy kotły spełniające wymogi EKODESIGN, co jest potwierdzone stosownym świadectwem wystawionym przez akredytowane laboratorium.

POWRÓT

Co to jest BEFA


Aby urządzenie zostało wpisane na tę listę musi sprostać restrykcyjnym wymaganiom kwalifikacyjnym:

emisja CO dla mocy nominalnej < 200 mg/m3
emisja PM (pyłu) dla mocy nominalnej < 20 mg/m3 sprawność cieplna urządzenia >90%
Podane wartości emisji obowiązują dla zawartości 13%O2 w spalinach.
Wpis na listę BAFA oznacza, że na takie urządzemnie można uzyskać dofinansowanie na terenie Niemiec.

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html

Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski