Armatura instalacyjna

Termoregulator DEFRO 57

Zobacz produkt w 360°

Niezawodne urządzenie stosowane w instalacjach CO z wykorzystaniem zbiorników buforowych. Termoregulator DEFRO wpływa na optymalne ładowanie buforu jako magazynu energii oraz chroni powrót kotła przed zbyt niską temperaturą powracającego czynnika grzewczego z instalacji, jednocześnie zabezpieczając kocioł przed korozją niskotemperaturową.
Termoregulator DEFRO wydłuży żywotność Twojego kotła oraz przyczyni się do zmniejszenia ilości spalonego paliwa. Termoregulator DEFRO pozwala na zabezpieczenie powrotu kotła, optymalne wykorzystanie momentu sprawności kotła, odbioru ciepłej wody, zminimalizowanie niszczącego działania korozji niskotemperaturowej oraz eliminuje zjawisko kondensacji.


Na uwagę zasługuje również fakt, że warstwy wody zbiornika akumulacji nie ulegają gwałtownemu mieszaniu się, przez co następuje szybsze gromadzenie (akumulacja) ciepła.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MONTAŻU TERMOREGULATORA DEFRO

  • Szybsze wygrzewanie kotła.
  • Termoregulator DEFRO włączony do systemu grzewczego zwiększa żywotność kotła, podnosząc temperaturę na powrocie z instalacji, znacznie ogranicza korozję niskotemperaturową kotła.
  • Aby utrzymać ciepło, system bez zbiornika buforowego musi być uruchamiany kilka razy na dobę, co prowadzi do większego zużycia paliwa. Zainstalowanie
    w systemie grzewczym zbiornika buforowego wraz z Termoregulatorem DEFRO pozwala na obniżenie kosztów nawet o 50%.
  • Pozytywny wpływ na ograniczenie emisji pyłów poprzez stałe utrzymanie wysokiej temperatury na powrocie z instalacji do kotła.

 

Przykładowe zastosowanie Termoregulatora

JAK DZIAŁA TERMOREGULATOR DEFRO 57 ?

Zastosowanie buforu w instalacji c.o. wydłuża czas pomiędzy kolejnymi odpaleniami, a także korzystnie wpływa na żywotność kotła. Ponadto urządzenie schładza kocioł wodą z obiegu zwrotnego - ciepła woda z górnej części kotła zostaje zmieszana z niewielką ilością wody z dna zbiornika. Aby maksymalnie wykorzystać potencjał zbiornika buforowego w instalacji należy pamiętać o prawidłowym uwarstwieniu wody w urządzeniu. Aby proces ten odbywał się tak, jak powinien, ciepła i zimna woda muszą tworzyć dwie oddzielne warstwy. Doskonałe uwarstwienie ciepłej i zimnej wody jest możliwe dzięki odpowiedniemu sterowaniu ich dopływem do zbiornika akumulacyjnego. Prawidłowy przebieg tego procesu jest możliwy przy zastosowaniu urządzenia ładującego, którym jest Termoregulator DEFRO 57.


Podczas rozruchu kotła Termoregulator DEFRO 57 tłoczy wodę do jego wnętrza, aby szybko osiągnął temperaturę roboczą i zaczął nagrzewać zbiornik. Następnie Termoregulator powoli pompuje gorącą wodę do górnej części zbiornika buforowego, zachowując optymalne uwastwienie temperatur wody.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MONTAŻU TERMOREGULATORA

  • Szybsze wygrzewanie kotła
  • Termoregulator DEFRO 57 włączony do systemu grzewczego zwiększa żywotność kotła, podnosząc temperaturę na powrocie z instalacji, znacznie ogranicza korozję niskotemperaturową kotła.
  • Aby utrzymać ciepło, system bez zbiornika buforowego musi być uruchamiany kilka razy na dobę, co prowadzi do większego zużycia paliwa. Zainstalowanie w systemie grzewczym zbiornika buforowego wraz z Termoregulatorem DEFRO 57 pozwala na obniżenie kosztów nawet o 50%.
  • Pozytywny wpływ na ograniczenie emisji pyłów poprzez stałe utrzymanie wysokiej temperatury na powrocie z instalacji do kotła

Licznik odwiedzin: 12352610 , dzisiaj: 2570 , wczoraj: 3824 , online: 11