Zbiorniki LPG

Zbiorniki LPG podziemne

Zobacz produkt w 360°

Konstrukcja zbiorników podziemnych LPG 2700 - 9200 l

Budowa zbiorników do magazynowania gazu płynnego to pozioma cylindryczna konstrukcja spawana wykonana ze stali węglowej, w skład której wchodzą elementy konstrukcyjne oraz armatura i wyposażenie pomiarowe:

  • płaszcz,
  • dna wypukłe,
  • łapy wsporcze,
  • przyłącza do uziemienia,
  • uchwyty nośne, z przeznaczeniem wyłącznie do transportu pustego zbiornika,
  • tuleje, wspawane do płaszcza wraz z zainstalowaną armaturą przyłączeniową.

Każdy zbiornik posiada Paszport, w którym znajduje się wykaz wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz pozostałych materiałów wraz z ich charakterystyką techniczną. W paszporcie producent szczegółowo podaje wszelkie dane wraz z wymiarami konstrukcyjnymi, numerem fabrycznym i wynikami badań potwierdzającymi spełnienie warunków technicznych wymaganych przez właściwy organ dozoru technicznego.

 

Zbiorniki podziemne stanowią idealne rozwiązanie w miejscach gdzie jego posadowienie uwarunkowane może być innymi czynnikami np. ingerencja w otoczenie środowiska, plan zagospodarowania terenu lub mała powierzchnia terenu działki albo względy estetyczne. Montaż takiego zbiornika wymaga wykonania prac ziemnych oraz dokonania odbioru technicznego przez inspekcję Urzędu Dozoru Technicznego przed zakopaniem zbiornika. Zachowane odległości w przypadku zbiornika podziemnego od budynku mieszkalnego i granic działki są nieco mniejsze niż przy zbiornikach naziemnych. Inwestor musi zwrócić uwagę w trakcie planowania montażu zbiornika pod ziemią na poziom wody gruntowej, ponieważ w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik można tylko częściowo wkopać w teren, a wyprowadzoną część zbiornika nad gruntem obsypać warstwą ziemi.

 

Oferowane pojemności zbiorników podziemnych Defro [L]: 2700, 3700, 4850, 6400 oraz 9200 pokryte są antykorozyjną powłoką, mającą wysoką odporność na działanie wody, cieczy palnych oraz wielu chemikaliów. Szczelność powłoki jest testowana na przebicie prądem o napięciu 14 kV. Zbiorniki podziemne standardowo wyposażone są w studzienkę rewizyjną z armaturą i zaworami, której pokrywa znajduje się na powierzchni ziemi.

 

 

 

 

Zbiorniki podziemne LPG - wymiary w mm
Model 2700 l 3700 l 4850 l 6400 l 9200 l
A 2500 3400 4300 5500 7900
B 1600 1635 2550 3800 6185
C 1250 1250 1250 1250 1250
D 800 800 800 800 800
E 950 950 950 950 950

 

 

Zbiorniki podziemne LPG - dane techniczne
Model 2700 3700 4850 6400 9200
Dyrektywa PED 2014/68/UE Tak
Rodzaj gazu propan, propan -butan (max 80% butanu)
Przepisy i normy projektowe PN-EN 13445 oraz PN-EN 12542 ( z wył. pkt 5.4)
Ciśnienie obliczeniowe 16 / -0,2 bar
Maksymalna temperatura pracy

40°C

Minimalna temperatura pracy

-20°C

Maksymalne dopuszczalne napełnienie 85%
Masa pustego zbiornika 2700 l 3700 l 4850 l 6400 l 9200 l
540 kg 665 kg 815 kg 1010 kg 1390 kg

Zawór do napełniania, króciec P1, ¾ NPT

RegO 7579C

Zawór odcinający, króciec P2, ¾ NPT

RegO 9101DK (faza gazowa)

Zawór odcinający, króciec P3, ¾ NPT

RegO 7550G (faza ciekła)

Poziomowskaz pływakowy, króciec P4

Rochester 6281S12546G, długość ramienia 790mm

Zawór bezpieczeństwa, króciec P5, 1 ¼ NPT

RegO RS3131 - 1 szt

 

Licznik odwiedzin: 14882671 , dzisiaj: 2068 , wczoraj: 2578 , online: 7