Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze

 

CEL PROGRAMU

Rządowy program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza, a w szczególności zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów, oraz innych zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Program skierowany  jest dla osób fizycznych, właścicieli budynków na wymianę starych, nieefektywnych urządzeń, niespełniających wymagań określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów, na nowoczesne kotły c.o. opalane węglem lub biomasą. Dotyczy to  istniejących oraz nowo budowanych budynków mieszkalnych.

 

ZOBACZ KOTŁY DEFRO SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA PROGRAMU

Alfa

12, 17, 22, 30 kW

Bio Slim

10, 15, 20 kW

Defro Kompakt EkoPell

16, 30, 50 kW

Delta EkoPell

10, 15, 20, 25 kW

 Eko Slim

10, 15, 20 kW

 Sigma EkoPell

12, 16, 20 kW

 Smart EkoPell

24, 38 kW

 Spectra

10, 14, 20, 25 kW

 Komfort Eko

9, 12, 15, 20, 25, 30, 40 kW

Komfort Eko Lux 

9, 12, 15, 20, 25, 30, 40 kW

 Komfort Eko PZ

15, 20, 25 kW

Sigma E

12, 16, 20, 24, 36, 48 kW

HG

25 kW

 

Optima DS

10, 14, 19, 24, 30 kW

   

 

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.

Podpisywanie umów zakończy się 31.12.2027 r.

Okres kwalifikowania kosztów:

  • Planowane rozpoczęcie programu: od 01.01.2018 r.
  • Zakończenie prac realizowanych zgodnie z projektem: do 30.06.2029 r.

 

BUDŻET

Całkowity budżet programu wynosi 103 mld zł.

Środki zostały podzielone na:

  • dotacje bezzwrotne w kwocie 63,3 mld zł, 
  • pożyczki w formie zwrotnej, w kwocie 39,7 mld zł.

 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wnioski rozpatrywane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (WFOŚiGW). Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie WFOŚiGW.

Wnioski przyjmowane są w terminie od 19 września 2018 do 30 czerwca 2027 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

DOKUMENTY

Wypełnienie wniosków odbywa się w formie papierowej, pobranej ze strony lub siedziby  WFOŚiGW, lub elektronicznej umieszczonej na stronie głównej programu w PORTALU BENEFICJENTA.


Wykaz dokumentów, wszelkie informacje oraz wymagania techniczne są do pobrania na stronach  terytorialnych funduszy właściwych dla miejsca zamieszkania Beneficjenta w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na stronie: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

 

 

Powyższe dane zostały opracowane na podstawie materiałów dostępnych na stronie https://portal.wfosigw.pl/

Licznik odwiedzin: 10402258 , dzisiaj: 397 , wczoraj: 2422 , online: 17