Wymagania kotłowni

wymagania kotłowni DEFRO

Wymagania kotłowni

 

Kotłownia to z pozoru proste pomieszczenie, które nie zawsze jest traktowane przez domowników tak jak pozostałe reprezentacyjne strefy budynku. Najczęściej bywa, tak, że jest sporadycznie  kontrolowane, a w rzeczywistości pośrednio prowadzi do wielu zaniedbań i problemów technicznych zamontowanego kotła grzewczego. Kotłownia to ważne pomieszczenie techniczne, które bezapelacyjnie jest sercem infrastruktury systemu instalacji c.o.

Każda kotłownia powinna spełniać wymagania przywołane w polskich normach, które są często przez właścicieli domów niestety pomijane, a wytyczne producentów kotłów dotyczących wymagań kotłowni bagatelizowane.

 

Aby w praktyce uniknąć problemów eksploatacyjnych w codziennej obsłudze urządzenia w takich czynnościach jak: uzupełnianie paliwa, podstawowe czyszczenie kotła czy prowadzenie prac kontrolno-serwisowych i przeglądów wykonywanych przez autoryzowany serwis, musimy zadbać w szczególności o istotne warunki:

  • Zachowaj wymagane odległości kotła od ścian i przegród, to pozwoli na łatwy dostęp do rewizji czyszczących, do czopucha, automatyki instalacyjnej (zaworów, siłowników, pomp itd.), innych elementów kotła np. podajnik, kosz zasypowy, wentylatorów oraz zapewni swobodne dojście do głównej skrzynki elektr. zasilającej sterowanie kotłem.
  • Bezwzględnie zadbaj o stały nawiew powietrza do kotłowni. To gwarantuje prawidłową pracę kotła (pamiętaj, że okienko w kotłowni nie jest instalacją nawiewną o jakim mówią wymagania wszelkich możliwych norm !). Wykonany nawiew zapewnia prawidłową pracę wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych, fizycznie reguluje spalaniem w komorze paleniskowej kotła i pracą komina oraz jego ciągiem. Można śmiało powiedzieć, że kanał nawiewny reguluje bezpieczeństwem, ponieważ dostarczone powietrze regularnie odprowadza zużyte i niepożądane powietrze z kotłowni. Brak wystarczającego napływu powietrza skutkuje powstawaniem dwutlenku węgla.
  • Pamiętaj o kratce wywiewnej umieszczonej pod sufitem. Nie stosuj mechanicznej wentylacji wyciągowej. Kontroluj okresowo prawidłowy przepływ powietrza. 
  • Zadbaj o dostęp do wyczystki kanału kominowego. Wyczystka powinna znajdować się w dolnej części kanału i jest niezbędna, gdyż dzięki niej możliwe jest wybieranie osadu po każdorazowym czyszczeniu komina. Nie zapomnij o regularnych wizytach specjalistów kominiarskich. Zaniedbany komin to problem przekładający się na problemy użytkowe - niepoprawne spalanie.
  • Nowoczesne kotłownie już nie przypominają archaicznych rozwiązań sprzed lat, wiele instalacji rozbudowanych jest o zbiornik akumulacyjny zwany Buforem. Przeanalizuj jego montaż i wygospodaruj miejsce na lokalizację zbiornika. Instalacja z buforem działa idealnie i redukuje straty kosztów opalania budynku.
  • Doprowadź przewód internetowy lub sygnał Wi-Fi do kotłowni. Praktycznie każdy kocioł posiada możliwość połączenia z siecią internetową, to pozwala na zdalną kontrolę pracy kotła przez monitoring podłączonych urządzeń do kotła i instalacji. Możliwość dokonywania zmian parametrów ustawień oraz przegląd historii alarmów pozwala na szybką reakcję właściciela w przypadku sytuacji niepożądanych.
  • Mając na względzie warunki przeciwpożarowe dopilnuj, aby skład opału był w oddzielnym pomieszczeniu i w odpowiedniej bezpiecznej odległości od źródła ciepła.
  • Odpowiednie (suche) warunki składowania pelletu lub eko-groszku zapobiegają przed problemami eksploatacyjnymi m.in. przed zapychaniem się podajnika, dużą ilością popiołu, czy spiekami powstającymi na palniku. W przypadku pelletu wilgoć może powodować rozwarstwienie się granulacji i dyskwalifikację opału.
  • Strategicznym rozwiązaniem jest odpowiednie rozmieszczenie gniazd elektrycznych. W dobrze zaprojektowanych kotłowniach musimy zasilić w energię elektryczną wiele urządzeń funkcjonujących w pracy ciągłej kotła i wielu jego podzespołów, pobierających stale energię, grupy pompowe, siłowniki czy inną automatykę wspierającą.
  • Pomyśl o sytuacjach awaryjnych związanych z przerwami w dostawie prądu. Dokonaj zakupu odpowiedniego zasilacza awaryjnego, często nazywanego UPS-em, który pozwoli na pracę kotła przez długi czas w sytuacji braku energii.

 

Wizualizacja kotłowni ma charakter poglądowy, a przedstawione porady są praktycznymi zaleceniami na jakie należy zwrócić uwagę, przed planowanym montażem kotła. Szczegółowe warunki jakie powinna spełniać kotłownia zawarte są w Polskiej Normie: PN-B/02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.

Wytyczne oraz podstawowe wymogi dotyczące m.in. wymiarów pomieszczenia, lokalizacji oraz sposobu wentylacji dostępne są również w dokumentacji techniczno-ruchowej każdego modelu kotła Defro. Pełna dokumentacja znajduje się na stronie producenta www.defro.pl

Licznik odwiedzin: 14293264 , dzisiaj: 157 , wczoraj: 4428 , online: 3