Deklaracja CEEB

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – to obowiązek każdego z nas !

 

Zanieczyszczenie powietrza to ogromne zagrożenie dla środowiska, ujemnie działające na organizm człowieka oraz całego ekosystemu. Wprowadzane szkodliwe substancje powodują niekorzystne i nieodwracalne zmiany.  Dlatego jesteśmy zmuszeni podejmować każde możliwe działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zatwierdziło kolejne narzędzie do walki ze smogiem, a mianowicie wprowadzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB).

Od dnia 1 lipca 2021 r. mamy obowiązek składania deklaracji jakimi faktycznie dysponujemy źródłami ogrzewania i czym zasilamy te źródła, nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale i również w tych, które są budynkami z definicji niezamieszkanymi.  Projekt zakłada stworzenie ewidencji urządzeń do mocy 1 MW. Na mocy tych postanowień właściciele budynków są zmuszeni do zgłoszenia danych o sposobie ogrzewania w okresie do 12 miesięcy, a w przypadku obiektów nowobudowanych czas na wysłanie dokumentu jest ledwie do 14 dni.

Największym mankamentem są nieefektywne pozaklasowe kotły centralnego ogrzewania, nie spełniające żadnych obecnych norm i dyrektyw unijnych.  Stworzenie rzeczywistej ewidencji urządzeń pozwoli na wycofanie niechlubnych pieców, które jeszcze do niedawna wiodły główną rolę we wszystkich obszarach zamieszkania: na wsiach, miasteczkach i również w dużych aglomeracjach miejskich. Powoli sytuacja zmienia się na lepsze, ale stworzenie CEEB, może jedynie przyspieszyć proces wymian starych archaicznych urządzeń na rzecz nowoczesnych źródeł ciepła i skutecznej poprawy klimatu. Do projektu włączył się Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który stworzył Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji, dzięki któremu CEEB jako narzędzie pozwoli na szybszą wymianę starych „kopciuchów” i ograniczenie niekorzystnych substancji wprowadzanych do atmosfery. Projekt w pewnym sensie jest powiązany ze znanymi już programami „Czyste Powietrze” czy „Stop Smog” wspierającymi wymianę pozaklasowych kotłów. 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków posłuży także Inspekcji Środowiska lub innym służbom publicznym prowadzić monitoring m.in. w zakresie kontroli środowiskowych,  kominiarskich lub innych wskazanych przez lokalne władze.   

Operator CEEB rozpisał procedury, gdzie deklarację można złożyć do sierpnia 2023 roku. Można to zrobić na różne sposoby: on-line za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu, oraz w sposób tradycyjny osobiście w urzędzie wypełniając deklaracje lub listownie.   

Druk można znaleźć we właściwym dla zamieszkania urzędzie miasta lub gminy, albo pobrać z zakładki: „Do pobrania” ze strony www.zone.gunb.gov.pl   Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Formularz zawiera podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Ponadto na stronie oprócz materiałów do pobrania znajdują się praktyczne porady jak złożyć deklarację CEEB, a także jak założyć konto.

Zauważalny wzrost poziomu zanieczyszczeń w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach stał się motywacją do wdrażania ekologicznych urządzeń i nowych technologii. Krajowy producent, firma Defro to lider na polskim rynku w segmencie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Defro proponuje szeroką gamę produktów, które zasługują na miano ekologicznych, wykorzystywanych do ogrzewania budynków i tym samym do skutecznej walki ze smogiem.

 

Licznik odwiedzin: 14882654 , dzisiaj: 2051 , wczoraj: 2578 , online: 11