ECODESIGN

Kompakt EkoPell

zobacz nasze produkty 5 klasy

 


ecodesign

Co to jest Ecodesign ?

Pod tym pojęciem należy rozumieć Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektowania produktów związanych z energią.

Po żarówkach, sprzęcie AGD, itp. Przyszedł czas na urządzenia grzewcze. Niektóre z nich, tak jak pompy ciepła czy kotły gazowe, są objęte tym wymogiem  już od 2015r. Natomiast kotły grzewcze na paliwa stałe ujęto w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Oferowane urządzenia, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami EKODESIGN, dzięki poszanowaniu energii i paliwa w znaczący sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Niestety, oznacza to również, że część urządzeń obecnie produkowanych będzie musiała zostać wyeliminowana ze sprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza nieefektywnych, niskosprawnych kotłów o ponadnormatywnej emisji związków szkodliwych.

 

Sigma EkoPell

 

Urządzenia wprowadzane na rynek od 2020r będą musiały spełniać poniższe wymagania:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej

≤ 20 kW

min. 75%

>20 kW

min. 77%

 

Kotły z zasypem ręcznym

Kotły z zasypem automatycznym

Sezonowa emisja pyłu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

Sezonowa emisja organicznych związków gazowych

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

Sezonowa emisja tlenku węgla

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

Sezonowa emisja tlenków azotu

< 200 mg/m3 – dla kotłów na biomasę

< 350 mg/m3 – dla kotłów na paliwa kopalne

 

ecodesign etykietaCo oznacza sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń / sezonowa emisja ??

W trakcie sezonu grzewczego kocioł tylko przez krótki czas pracuje z mocą nominalną, natomiast przez pozostałą część sezonu pracuje z mocą obniżoną. Uwzględniono to wprowadzając pojęcie emisji sezonowej jako średniej ważonej z emisji odpowiadającej mocy nominalnej i mocy obniżonej. Podobnie rozwiązano kwestię sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń jako sprawności pomniejszonej o zużycie energii elektrycznej.

 

Kocioł z etykietą

Powiązane z ekoprojektowaniem jest ekoetykietowanie. Ten obowiązek zostanie nałożony na producentów urządzeń na paliwa znacznie wcześniej, bo już od 01.04.2017r każdy kocioł powinien zostać oznaczony, znaną z innych produktów, etykietą informującą o klasie energetycznej urządzenia.

DEFRO jest gotowe na nadchodzące zmiany – w naszej ofercie posiadamy kotły spełniające wymogi EKODESIGN, co jest potwierdzone stosownym świadectwem wystawionym przez akredytowane laboratorium.

Licznik odwiedzin: 14882699 , dzisiaj: 2096 , wczoraj: 2578 , online: 9