Działanie 1.1 I 1.2

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

działanie

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa korzysta z Projektu dla działań 1.1 i 1.2 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2014.

Tytuł projektu:

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DEFRO poprzez inwestycję w nowoczesny park maszynowy oraz wartości niematerialne i prawne. 
Działanie 1.1 - bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem Działania jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny, związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ułatwienie przedsiębiorcom nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych, wsparcie innowacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz realizacji przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczenia (kontroli) zanieczyszczeń, a w szczególności dostosowywaniu się przedsiębiorstw do wymagań (BAT), wsparcie tworzenia i wyposażaniu nowych miejsc pracy związanych z wytwarzaniem nowych produktów/usług lub wdrożeniem nowej technologii.

Licznik odwiedzin: 11850121 , dzisiaj: 5153 , wczoraj: 8540 , online: 14