Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro čistého tepla

Dôverujte spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami

Ďalší nábor do tohto programu sa začal 31. marca 2021, ale už za nových podmienok. 

Žiadosti sa prijímajú do vyčerpania finančných prostriedkov a suma, ktorá je k dispozícii v čase oznámenia, je 142 087 300 PLN. Program STOP SMOGU je venovaný obciam, v ktorých už platia protismogové zákony, široko zverejnené na stránkach pokrajinských zastupiteľstiev. Obec je v programe STOP SMOG priamym prijímateľom a žiada o finančnú podporu a získané prostriedky prevedie svojim obyvateľom, ktorí sú vlastníkmi (alebo spoluvlastníkmi) rodinných domov. Do programu sa môžu zapojiť obecné a okresné samosprávy, medziobecné či metropolitné združenia (v Sliezsku), ktoré budú môcť prostredníctvom programu nahradiť neefektívne vykurovacie zariadenia vo svojich obciach. Za zmienku stojí, že o nový program STOP SMOG sa už zaujíma niekoľko desiatok samospráv.
Účel programuje likvidácia starých zdrojov tepla a tepelná modernizácia budov. 

Rozsah programu sa realizuje v rodinných domoch a týka sa:  

 • nahradenie alebo vyradenie vysokoemisných zdrojov tepla za nízkoemisné
 • tepelná modernizácia
 • prípojky na vykurovaciu alebo plynovú sieť
 • poskytovanie prístupu budovám k energii z obnoviteľných zdrojov energie
 • zníženie dopytu rodinných domov na energiu dodávanú na ich vykurovanie a ohrev úžitkovej vody

 

Trvanie projektu: 

 • do 3 rokov odo dňa uzavretia zmluvy, v prípade realizácie nízkoemisných projektov v počte nepresahujúcom 2 % z celkového počtu rodinných domov na území obce
 • do 4 rokov odo dňa uzavretia zmluvy, v prípade realizácie nízkoemisných projektov v počte väčšom ako 2 % z celkového počtu rodinných domov na území obce

 

Formou podpory je spolufinancovanie:

 • pre obce do 100 000 PLN obyvatelia: až 70 % spolufinancovanie,
 • pre obce nad 100 000 obyvateľov obyvatelia: menej ako 70 % spolufinancovanie,
 • priemerné náklady na realizáciu nízkoemisného projektu v jednej budove a v prípade budovy s dvoma priestormi – v jednej budove nesmú presiahnuť 53 000 PLN.

Ponuka DEFRO na program:Zariadenia určené pre programy STOP SMOG a CLEAN AIR sú dostupné na: https://www.defro.pl/s,115,program-czyste-powietrze.html

 

V prípade záujmu kontaktujte organizátora:

Základné informácie o nábore do programu sú zverejnené na stránke organizátora:

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/ .

K dispozícii sú pomocné nástroje v podobe materiálov na stiahnutie, predpisov a pokynov na vypĺňanie a podávanie žiadostí.

Okrem toho sa organizátor programu postaral o spoluvytvorenie spoločného zoznamu tzv „Zelené zariadenia a materiály“ (ZUM), ktoré spĺňajú technické požiadavky uvedené v programe.

Zoznam UTI v súčasnosti pripravujú a spoluvytvárajú výrobcovia a po jeho vytvorení bude ideálnou pomôckou pri výbere vykurovacích zariadení oprávnených na financovanie. Zariadenia zaradené do zoznamu UTI sú overené na emisné testy a spĺňajú podmienky programu „Čistý vzduch“.

Priamy e-mailový kontakt:stopsmog@nfosigw.gov.pl

 

Právny základ:

 • Zákon z 21. novembra 2008 o podpore tepelných modernizácií a sanácií ao centrálnom registri emisií budov (Zbierka zákonov z roku 2020, č. 22, 284, 412 a 2127)
 • Nariadenie ministra pre klímu a životné prostredie z 28. decembra o vzore žiadosti na uzavretie zmluvy na realizáciu nízkoemisného projektu (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 2440)
 • Nariadenie ministra klímy a životného prostredia o vzorovom vyhlásení o vlastných zdrojoch a majetkových zdrojoch osoby, ktorá predkladá žiadosť o uzavretie dohody o realizácii nízkoemisného projektu (Zbierka zákonov z roku 2020, položka 2447)

 

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov