Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Program čistého vzduchu

Využite výhody programu Čistý vzduch. Môžete ľahko a rýchlo získať financie na väčšinu zariadení Defro. Využite teraz.

Program čistého vzduchu

Program Clean Air – pre koho?
Čistý vzduch je celoštátny program zameraný na boj proti smogu. Ako vysvetlilo ministerstvo pre klímu a životné prostredie: „aktivity v rámci programu sú zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie emisií skleníkových plynov nahradením zdrojov tepla a zlepšením energetickej efektívnosti rodinných obytných budov.“ Základom týchto aktivít sú dotácie na investície uskutočnené domácnosťami, ktoré sa kvalifikujú do programu. Iniciatíva poskytuje financovanie v troch dimenziách – základná, zvýšená a najvyššia.

Koncentráciu zdraviu škodlivých suspendovaných prachov PM2,5 a PM10 je možné znížiť rozsiahlou výmenou starých neefektívnych zdrojov tepla za zariadenia spĺňajúce emisné požiadavky. Zahŕňajú: kotly na pelety alebo tepelné čerpadlá. Do programu Čistý vzduch sa môžu zapojiť vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov.

Príjemcovia môžu získať podporu v rámci jednej z troch úrovní financovania:

Základná úroveň financovania pokrýva ľudí s ročným príjmom nepresahujúcim 135 000 PLN. Maximálna dotácia pre základnú úroveň je 66 000 PLN.
Zvýšená úroveň dotácií je určená ľuďom, ktorých priemerný mesačný príjem nie je vyšší ako 1 894 PLN v domácnosti s viacerými osobami a 2 651 PLN v domácnosti s jednou osobou. Celkovo na tejto úrovni môžete získať dotácie až do výšky 99 000 PLN.
Najvyššia úroveň dotácie sa vzťahuje na ľudí s priemerným mesačným príjmom do 1 090 PLN v domácnosti s viacerými osobami a 1 526 PLN v domácnosti s jednou osobou. Celkovo môžete v rámci najvyššej úrovne získať dotácie až do výšky 135 000 PLN.

Financovanie na každej úrovni sa poskytuje v troch možnostiach:
Demontáž neefektívneho zdroja tepla, nákup a montáž tepelného čerpadla, ako aj dodatočná modernizácia inštalácie ústredného kúrenia, nákup a montáž fotovoltaiky, rekuperácia tepla, zateplenie a truhlárska výroba dverí a okien, príprava dokumentácie
Demontáž neefektívneho zdroja tepla, kúpa a montáž iného zdroja tepla, dodatočná modernizácia inštalácie ÚK, nákup a montáž fotovoltaiky, rekuperácia tepla, zateplenie a truhlárska výroba dverí a okien, príprava dokumentácie
Modernizácia inštalácie ústredného kúrenia, nákup a montáž fotovoltaiky, rekuperácia tepla, zateplenie a tesárstvo dverí a okien, príprava dokumentácie, bez výmeny zdroja tepla
Za pripomenutie tiež stojí, že dotácie v rámci programu Čistý vzduch je možné kombinovať s daňovou úľavou na tepelnú modernizáciu s účinnosťou od 1. januára 2019.

Termíny výmeny kotlov tzv „Popolušky” v súlade s antismogovými uzneseniami

Región:Trieda kotlov:
1.07.2023świętokrzyskie1, 2 a mimo triedy
1.01.2024kujawsko-pomorskie, lubelskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie1, 2 a mimo triedy
podkarpackie, śląskiekotly prevádzkované 5-10 rokov od dátumu výroby
Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra (lubuskie)kotly, ktoré nespĺňajú normy triedy 5. a Ekodizajn
1.05.2024małopolskie1, 2 a mimo triedy
1.07.2024dolnośląskie1, 2 a mimo triedy
świętokrzyskie3 i 4
1.09.2024pomorskie1, 2 a mimo triedy
1.01.2025łódzkie1, 2 a mimo triedy
1.01.2026podkarpackie, śląskiekotly prevádzkované do 5 rokov od dátumu výroby
1.09.2026pomorskie3 i 4
1.01.2027lubuskiekotly, ktoré nespĺňajú normy Ekodizajnu
lubelskie, małopolskie3 i 4
1.01.2028dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie3 i 4
1.01.2030opolskie1, 2 a mimo triedy
1.01.2032opolskie3 i 4

Kotly na pelety

Kotly uvedené nižšie spĺňajú požiadavku na emisie prachu PM ≤ 20 mg/m3 s účinnosťou od 1. júla 2023.

Kotly s ručným vkladaním

Plynové kondenzačné kotly

Elektrické kotly

Tepelné čerpadlá

Vzduchotechnické jednotky

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov