Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Polityka prywatności

media społecznościowe

Polityka Prywatności dla użytkowników niżej wymienionych  profili firmowych Defro w serwisach społecznościowych

https://www.facebook.com/DefroHome
https://www.facebook.com/defroheat
https://www.facebook.com/DefroGarden
https://www.youtube.com/@defroheat
https://www.tiktok.com/@defroheat
https://www.instagram.com/defrohome/
https://www.instagram.com/defroheat/
https://www.instagram.com/defroair/
https://www.instagram.com/defrogarden/
https://pl.pinterest.com/defrohome/
https://www.linkedin.com/company/defro/
https://twitter.com/DEFRO12

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych w ramach prowadzenia profili firmowych w serwisach społecznościowych/na platformach: Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram, Pinterest, Linkedln, X, pod adresami internetowymi wymienionymi powyżej.

Opracowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która pozwoli Ci zrozumieć, w jakim celu prowadzimy nasze profile, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób i w jakim celu je przetwarzamy. Kierując się zasadą poszanowania prywatności i ochrony informacji zawierających dane osobowe Użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów:

 1. Facebook wraz z aplikacjami wspomagającymi (np. Messenger) oraz Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem  Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

2) Youtube jest:
a) Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
b) Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.
Google LLC jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji indeksowanych i wyświetlanych w usługach takich jak wyszukiwarka Google czy Mapy Google niezależnie od lokalizacji użytkownika.

3) Tiktok jest: jeśli użytkownik mieszka w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Wielkiej Brytanii („UK”) lub Szwajcarii – TikTok Technology Limited – spółka irlandzka oraz TikTok Information Technologies UK Limited – spółka brytyjska. Są oni współadministratorami wszelkich przetwarzanych przez Platformę danych osobowych.

4) Pinterest  – jeśli użytkownik mieszka w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, administratorami danych osobowych są spółki Pinterest Europe Ltd. i Pinterest, Inc. Pinterest Europe Ltd. to irlandzka spółka z siedzibą pod adresem: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.  Pinterest, Inc. to amerykańska spółka z siedzibą pod adresem: 651 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. Pinterest Europe Ltd. jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za realizowanie kluczowych zobowiązań wynikających z RODO. 

5) Linkedln – jeśli użytkownik mieszka w EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii administratorem danych osobowych jest  LinkedIn Ireland Unlimited Company, z siedzibą pod adresem: Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

6) X – jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej,
     kraju należącym do EFTA lub w Zjednoczonym Królestwie
     administratorem danych osobowych jest Twitter International
     Unlimited Company
, z siedzibą pod adresem: Twitter International
     Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2,
     D02 AX07 Irlandia

Należy zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez powyższe platformy/serwisy dostępnymi pod następującymi linkami:

 1. Meta Platforms Ireland Limited
 2.  Google
 3. Tiktok
 4. Pinterest
 5. Linkedln
 6. X (wcześniej Twitter)

Administrator Danych osobowych, pozyskiwanych przez profile/konta Defro, DefroAir, DefroHome, DefroHeat, DefroGarden

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników profili firmowych prowadzonych w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych jest  
DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej
103 A, 26-067 Strawczyn, NIP 9591968493 – zwana dalej Defro.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie, na wskazany powyżej adres, a także kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) – iod@defro.pl

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie w celach:

 1. udzielania odpowiedzi na przesłane pytania oraz utrzymywania relacji
  z innymi użytkownikami platform/serwisów społecznościowych;
 2. umożliwienia użytkownikom otrzymywania spersonalizowanych informacji (w tym informacji o charakterze marketingowym), w szczególności o promocjach lub produktach i usługach Administratora;
 3. marketingu  produktów i usług świadczonych przez Defro;
 4. statystycznych i analitycznych związanych z analizowaniem reakcji użytkowników na prowadzone za pośrednictwem platform/serwisów społecznościowych akcji marketingowych np. analizowanie wejść, polubień, komentarzy, itp.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Dane przetwarzamy wyłącznie w oparciu o określone podstawy prawne. Może być to:

 1. uzasadniony interes Administratora, który odnosi się do prowadzenia przez „Platformy” marketingu produktów i usług świadczonych przez Defro oraz prowadzenia komunikacji z innymi użytkownikami, wynikającej z łączącej strony relacji oraz prowadzenia zestawień statystycznych;
 2. realizacja umowy łączącej Strony, która może wynikać z prowadzonej korespondencji przez profile na platformach lub aplikacje powiązane;
 3. udzielona zgoda Użytkownika, w zakresie dostarczania spersonalizowanych informacji dotyczących łączącej Strony relacji wynikających z przesłanych przez Użytkownika do Administratora danych innych niż wskazanych poniżej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Możemy, zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników podane
w ramach jego profilu w serwisie społecznościowym lub podane w ramach prowadzonej korespondencji). Są to:

– adres e-mail
– imię/imiona i nazwisko
– adres zamieszkania,
– numer telefonu,
– zdjęcie profilowe,
– płeć,
– data urodzenia,
– inne dane przekazane Defro podczas odwiedzin naszego profilu,
  a wynikające z polubień, treści komentarzy itp.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania niektórych celów przetwarzania np. w przypadku kontaktu w sprawie pozyskania spersonalizowanej oferty poprosimy o podanie danych, które pozwolą nam na przygotowanie takiej oferty lub w sytuacji wniesienia przysługującego Użytkownikowi prawa, w celu zidentyfikowania jego w systemie.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu w jakim zostały pozyskane jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenie profilu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych opartych o Nasz uzasadniony interes, a w sytuacji gdy dane stanowią element łączącej Użytkownika i Administratora umowy lub stanowią podstawę rozpatrzenia przysługującego Użytkownikowi prawa przez okres do 3 lat w zakresie przedawnienia roszczeń wynikających z łączących Strony relacji oraz w sytuacji gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie do momentu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie
w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody) jednak nie dłużej niż do zakończenia celu ich zebrania.

Udostępnienie danych podmiotom trzecim

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza spółki Defro, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził na taką czynność zgodę;
 • Odbiorcą jest podmiot zarządzający Platformą lub realizujący inną usługę na zlecenie Administratora.
 • Istnieją przyczyny prawne obligujące Administratora do udostępnienia danych osobowych.

Prawa Użytkownika względem Defro

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na nasze działania, jeśli uznasz że Twoje prawa zostały naruszone.

Postanowienia końcowe:

Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie 02.11.2023 r . i może czasami ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w tej sekcji. Zachowamy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.


Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski